Var ute i god tid till bussen! Bussen stannar inte efter vägen utan endast på nedan nämnda platser.

Till GENEVI i Högsäter ca 11 km från Färgelanda
Avgång från Sporthallen i Färgelanda enligt följande:

Fredag:  
11:45, 12:30, 13:15, 14:00, 14:45, 15:30

Lördag:  
07:30, 08:30 sen var 30:e min 9:00, 9:30, 10:00 osv... sista turen 16:30
Från disco 22:50, 23:35 till Högsäter skola.

Söndag:
07:00, sen var 30:e min 07:30, 8:00 osv... till sista matchen

Från GENEVI till Sporthallen i Färgelanda:

Fredag:  
12 :05 ,12:50, 13:35, 14:20, 15:05, 15:50, 16:55.

Lördag:  
07:50, 08:50 sen var 30:e min 09:20 , 09:50 osv...till 16:50. Sen 17:30 och 18:15 som är sista turen
Till disco 19:50, 20:15 från Högsäter skola. Obs! Boka resan senast lördag lunch!

Söndag: 
06:30 från Högsäter skola direkt till Högalid. Sen till sporthallen framme 07:00 sen från Genevi 07:20, sen var 30:e min 07:50, 08:20, 08:50 osv ... till sista matchen

På söndag går bussen via Solgården, nära Högsäter skola.


Till Ödeborgsskola och ÖDEBORGSVALLEN i Ödeborg ca 5km från Färgelanda
Avgång från Sporthallen i Färgelanda enligt följande:

Fredag:  
16:15, 17:15, 17:45, 18:15, 18:45, 19:15, 19:45, 20:15, 20:45

Lördag:  
08:10, sen var 30:e min 8:40, 09:10 osv... sista turen 20:10.
Från disco 22:30, 23:35 till Ödeborgs skola

Söndag:
07:10 sen var 30 min 07:40, 08:10, 08:40 osv? till sista matchen

Från ÖDEBORGSVALLEN påstigning Ödeborgskola till Sporthallen i Färgelanda:

Fredag:
16:25, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30

Lördag:
08:20, sen var 30:e min 08:50, 09:20 osv... sista turen 20:20

Söndag:
06:50, Första turen går via Högalid, sen var 30:e min 07:20, 07:50 osv... till sista matchen

Till STIGEVI i Stigen ca 5 km från Färgelanda
Avgång från Sporthallen i Färgelanda enligt följande:

Lördag
11:00 ,12:00, 12:30, 13:30, 14:00, 15:00

Från Stigens skola nära STIGEVI till Sporthallen i Färgelanda

Lördag
13:05, 14:05, 15:05, 15: 30, 16:05, 17:05

Var ute i god tid till bussen! Bussen stannar inte efter vägen utan endast på ovan nämnda platser.