Var ute i god tid till bussen! Bussen stannar inte efter vägen utan endast på nedan nämnda platser.

Till GENEVI i Högsäter ca 11 km från Färgelanda
Avgång från Sporthallen i Färgelanda enligt följande:

Lördag:  
08:30, därefter var 30:e min, 09:00 osv.. sista turen 16:00
Från disco 22:50, 23:35 till Högsäter skola.

Söndag:
07:00, sen var 30:e min 07:30, 08:00 osv till 13.30.

Bussresa efter 13.30 bokas på 070-729 80 00

Från GENEVI till Sporthallen i Färgelanda:

Lördag:  
08:50, därefter var 30:e min 09:20 osv... Bussen slutar köra när sista lag som åkt till Genevi är klara. Sista 18:20 om lag har åkt till Genevi 16:00
Till disco 19:50, 20:15 från Högsäter skola. Obs! Boka resan senast lördag lunch hos husvärden i Högsäter!

Söndag: 
07:20 sen var 30:e min 07:50 osv till 13:50

Bussresa efter 13:50 bokas på 070-729 80 00

På söndagen kan bussen hämta på Solgården, nära Högsäters skola, om så önskas. Detta bokas i så fall på 070-729 80 00.


Till Ödeborgsskola och ÖDEBORGSVALLEN i Ödeborg ca 5km från Färgelanda
Avgång från Sporthallen i Färgelanda enligt följande:

Fredag:  
16:15, 16:45, 17:15, 17:45, 18:15, 18:45, 19:15, 19:45, 20:15, 20:45

Lördag:  
07:40, därefter var 30:e min 08:10, 08:40 osv... sista turen 20:10.
Från disco 22:30, 23:35 till Ödeborgs skola

Söndag:
07:10 sen var 30 min 07:40, 08:10, 08:40 osv? till 13:40

Bussresa efter 13.40 bokas på 070-729 80 00

Från ÖDEBORGSVALLEN påstigning Ödeborgskola till Sporthallen i Färgelanda:

Fredag:
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30.

Lördag:
07:20 (första turen går via Högalid), sen var 30:e min 07:50,08:20 osv... sista turen 20:20

Söndag:
07:20 (första turen går via Högalid), sen var 30:e min 07:50, 08:20 osv... till 13:50

Bussresa efter 13.50 bokas på 070-729 80 00

Till STIGEVI i Stigen ca 5 km från Färgelanda
Avgång från Sporthallen i Färgelanda enligt följande: Bussarna går endast via Stigevi om resande finns.

Lördag
14:00, 15:00, 16:00

Söndag
07:00, 07:30, 08:00, 09:00, 09:30, 10:30, 11:00

Från Stigens skola nära STIGEVI till Sporthallen i Färgelanda.
(vissa turer kan gå via Genevi)

Lag som har åkt buss till Stigevi bokar lämplig tid för återresa med busschauffören på ditresan

Var ute i god tid till bussen! Bussen stannar inte efter vägen utan endast på ovan nämnda platser.